top of page
shadows
coin

הצהרת נגישות

חשוב לנו לציין כי למרות שהשקענו מאמצים רבים בהנגשת האתר, ייתכן שתגלי חלקים שלא הונגשו כראוי. אם יש לך הערות והצעות הנוגעות לשיפור הנגישות של האתר שלנו, נשמח אם תכתבי לנו באמצעות פנייה במייל לאחראית הנגישות: yam.wettenstein@gmail.com. המשוב שלך יעזור לנו לבצע את כלל השיפורים הנדרשים כדי להפוך את האתר של משקיעות לנגיש ככל הניתן.

מיזם משקיעות רואה חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט עבור אנשים עם מוגבלויות, ופועל לספק אתר נגיש, נוח וידידותי לכל משתמשת. בעת בניית האתר וכן בכל עת ועת במהלך תחזוקתו השוטפת, שאפנו לציית להנחיות הנגישות לתוכן באינטרנט WCAG 2.0, אשר מטרתן להבטיח הנגשה של כלל התכנים עבור גולשים וגולשות עם מוגבלויות.

הנה כמה מההתאמות שביצענו באתר עבור הגשמת מטרה זו:

·       ניווט פשוט ונוח.

·       כלל התכנים כתובים באופן ברור ומסודר.

·       התאמה לשימוש במובייל.

·       שימוש בשפה קלה להבנה ובהירה.

·       שמירה על מבנה עמודים אחיד ורפטטיבי.

·       למרבית התמונות באתר יש טקסט אלטרנטיבי – Alt text.

·       לא נעשה באתר שימוש באלמנטים מהבהבים או רצים.

arrow
woman with a coin
  • LinkedinLogo
  • InstagramLogo
  • FacebookLogo

© 2023 Shani Gurevich

״מאחורי כל אישה משקיעה, עומדת עוד אישה, ועוד אישה, ועוד אישה... ״

woman pointing up
bottom of page